Infographic Verzilting

Verzilting

Deze infographic is opgedeeld in 3 verschillende delen.

  • Het probleem & De oorzaken
  • De graphics & statestieken
  • De gevolgen & De oplossingen

Deel 1

Het probleem:

Verzilting kan ontstaan doordat er meer zout word aangeleverd aan grond dan er word weg gespoelt. Hierdoor komt er meer zout in de grond en word het zout gehalte dus een stuk hoger. Door het verzouten van de grond, Wordt deze onbruikbaar voor planten en/of gewassen om op te groeien. Dit kan de groei van natuurlijke flora bedreigen en daarmee kan het ook de fauna in de desbetreffende gebieden bedreigen.

De oorzaken

Voor verzilting zijn 2 hoofdoorzaken te onderscheiden:

  • Chlorideverzouting, Dit word veroorzaakt door menselijk handelen. Waardoor de oppervlakte te veel belast word met chloride zouten.
  • Zoetwaterindustrie, Door vroegere overtromingen van vooral kust gebieden komt er op zeer ondiepe diepte zout grondwater voor. Door het aanleggen van polders, het afgraven van zan/veen/klei en gas winning kan dit zoute grondwater naar de oppervlakte komen en ervoor zorgen dat het zoutgehalde in de grond aan de oppervlakte te hoog word.

Wetenschappelijk:

https://data.overheid.nl/data/dataset/beschikbaarheid-zoet-grondwater-verzilting

Niet-wetenschappelijk:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemverzouting#cite_note-ilri-2

a2

Deel 2

Dit zijn de graphics van de poster. De rechter laat het zout gehalte in de nederlandse bodem zien. Hierop is goed te zien dat vooral in de kustgebieden en gebieden waar overstromingen zijn geweest veel verzilting plaats vind. Zoals al aangegeven bij de oorzaken.

De tweede graphic is een grafiek die laat zien hoe erg de verzilting in de rest van de wereld is. Je ziet vooral dat het erg is in landen die last hebben van water tekort of landen die erg aan de kust liggen door overstromingen. De grote piek in Afrika is te verklaren doordat er wel zout in de grond voorkomt en er wel zout gebruikt word maar er is amper water om het zout af te voeren waardoor er een overmaat aan zout in de grond aanwezig is.

Deel 3

De gevolgen:

  • Verzilting veroorzaakt vele problemen voor de boeren. Deze hebben voor bepaalde gewassen een specifieke ph waarde nodig. Door verzilting veranderd deze ph waarde en kunnen sommige gewassen niet meer goed leven. Het zout wat te veel in het water en de grond terrecht komt kan de wortels aantasten van de gewassen. Hierdoor is de kans op overleven van de gewassen kleiner en zal er oogst verloren gaan
  • Als de afvoer van het zout niet goed verloopt door het te kort aan zoetwater om het af te voeren. Kan dit gevaren opleveren voor het drinkwater en de drinkwater voorzieningen. Het zout is schadelijk voor de voorzieningen en kan het systeem dus aantasten. Hierdoor kan de kwaliteit van het drinkwater weer afnemen.
  • De natuur in het water wordt ook aangetast. Dit komt doordat zout water een hogere dichtheid heeft en dus minder licht kan doorlaten. Dit heeft veel invloed op planten en dieren die veel licht nodig hebben in het water. Deze kunnen een tekort aan licht krijgen en kunnen dus uitsterven. Tevens zijn er planten en dieren die niet kunnnen leven in water met een hoog zout gehalte. Deze planten en dieren zullen ook verdwijnen door dat hun leefgebied onbewoonbaar is geworden.

Wetenschappelijke bronnen:

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/222947

Niet-wetenschappelijke bronnen:

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/waterkwantiteit/verzilting/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/thema’s/watertekort/verzilting-versus/

http://www.utilities.nl/oplossing-voor-verzilting-wint-zeepkist.148043.lynkx

Reflectie

Op deze infographic is de feedback die we gehad hebben niet heel uitgebreid geweest. Dit kwam mede doordat er vaak geen tijd meer was om deze infographic nog te behandelen. Uit de feedback die we wel kregen bleek dat er vooral te veel tekst op de infographic aanwezig was. Deze tekst heb ik wat beknopter gemaakt en wat meer met steekwoorden op de infographic gezet. Hierdoor word de infographic minder rommelig en duidelijker.

Auteur: Youri van Leeuwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *