Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen (actueel nieuws)

Staatsbosbeheer en de bos- en houtsector hebben samen aan een plan gewerkt voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland.

Hierdoor wordt er meer en langer CO2 opgeslagen. Met dit plan zullen de broeikasgassen in Nederland verminderen. Zo leveren we een bijdrage aan het klimaat en energiedoelstellingen van Nederland.

In het artikel van Staatsbosbeheer wordt Treesforall ook genoemd. Treesforall werkt mee met het plan voor Staatsbosbeheer door bomen te planten.

Lees hieronder het artikel:
NOS
Staatsbosbeheer

Auteur: Bas Lokerman

Sprint 2

Voor deze sprint hebben we een concept bestand gemaakt met daarin alle nieuwe toevoegingen aan het concept. Tevens hebben we een bestand gemaakt met alleen de punten van de sprint review.

Als eerste hebben we ten opzichte van de vorige sprint/presentatie de feedback meegenomen en hier hebben we wat nieuwe ideeen bij opgesteld. Deze hebben we even beknopt in een bestand gezet. Dit hebben we daarna verwerkt in het bestand met concept. Deze nieuwe ideeen zijn hier te vinden:

Deze punten van de sprint zijn in dit bestand te vinden

Het volledige concept is hier te vinden:

We hebben gelijk al wat aanpassingen gedaan aan de userstories en wat extra dingen toegevoegd de nieuwe lijst met userstories is hier te vinden.
De geupdate lijst met userstories naar aanleiding van de presentatie is hier te vinden:

Auteurs: Sem, Maarten & Youri