Daily Standup 24-11-16

Vandaag hebben we gekeken naar wat er allemaal nog moest gebeuren voor de sprintreview. We hebben een deadline gesteld voor het maken van de code. Deze vrijdag is de deadline. Dan kunnen we gaan mergen van alle code. Tevens hebben we besproken wat er moet gebeuren voor de presentatie en wie deze gaat houden. Vandaag is de dag wat ingekort. We gaan de laatste loodjes nog leggen aan de code en nog wat bugs fixen. Tevens zijn we dus bezig om de blog weer bij te werken aangezien we door het werken aan de code dinsdag daar een beetje een achterstand mee hebben opgelopen.

Ook hebben we het nog even over dinsdag gehad. Dinsdag hebben we veel voortgang gemaakt en het was ook een goede productieve dag.

Auteur: Youri van Leeuwen

Daily Standup 22-11-16

Met de daily standup hebben wij besproken dat Maarten en Sem aan de het dagelijkse formulier gaan werken. Dit formulier houdt bij voor de gebruiker hoeveel hij verbruikt heeft. De gebruiker hoeft hier alleen zijn vervoersmiddel in te vullen met het kilometer aantal erbij. Uiteindelijk moet hij een balk zien met het resultaat hoeveel hij verbruikt en hoeveel hij produceert met de bomen op die dag. Youri gaat verder met de game zelf met dingen als de buttons goed weergeven (dus eigenlijk de vormgeving. Bas gaat aan de slag met de hardware oftewel de Arduino en Marvin gaat verder met het mogelijk maken van het verplaatsen van de items.

Een erg druk schema dus waar we na de standup direct mee aan de slag zijn gegaan.

Auteur: Sem Geuze

Retrospective & daily standup

 

Daily standup 15 november(dag 1)

Belangrijkste punten die besproken zijn:
-Blog bijhouden en elke dag samenvattingen posten van daily standup
-Userstories updaten en beter afronden, volgens de scrum
-Laravel kennis opdoen, programmeerkennis bijhouden(naar de lessen gaan etc.)
-Trello actief bijhouden
-Dag vrijhouden per week om aan het project te werken(zodra het nodig is)
-Boek kiezen

Wat er dus beter kan voor dit kwartaal:

-Laravel kennis opdoen, programmeerkennis bijhouden(naar de lessen gaan etc.)
-Userstories compleet maken, afronden.
-Trello actief bijhouden
-Blog bijhouden

Auteur: Maarten van Asperen

Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen (actueel nieuws)

Staatsbosbeheer en de bos- en houtsector hebben samen aan een plan gewerkt voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland.

Hierdoor wordt er meer en langer CO2 opgeslagen. Met dit plan zullen de broeikasgassen in Nederland verminderen. Zo leveren we een bijdrage aan het klimaat en energiedoelstellingen van Nederland.

In het artikel van Staatsbosbeheer wordt Treesforall ook genoemd. Treesforall werkt mee met het plan voor Staatsbosbeheer door bomen te planten.

Lees hieronder het artikel:
NOS
Staatsbosbeheer

Auteur: Bas Lokerman

Sprint 2

Voor deze sprint hebben we een concept bestand gemaakt met daarin alle nieuwe toevoegingen aan het concept. Tevens hebben we een bestand gemaakt met alleen de punten van de sprint review.

Als eerste hebben we ten opzichte van de vorige sprint/presentatie de feedback meegenomen en hier hebben we wat nieuwe ideeen bij opgesteld. Deze hebben we even beknopt in een bestand gezet. Dit hebben we daarna verwerkt in het bestand met concept. Deze nieuwe ideeen zijn hier te vinden:

Deze punten van de sprint zijn in dit bestand te vinden

Het volledige concept is hier te vinden:

We hebben gelijk al wat aanpassingen gedaan aan de userstories en wat extra dingen toegevoegd de nieuwe lijst met userstories is hier te vinden.
De geupdate lijst met userstories naar aanleiding van de presentatie is hier te vinden:

Auteurs: Sem, Maarten & Youri

Concept 2.0

Nadat wij een GO hadden gekregen voor concept 1 zijn wij aan de slag gegaan met concept 2. In het tweede concept hebben wij de volgende vernieuwende dingen toegevoegd:

  • Wij hebben een doelgroeponderzoek gedaan, hier hebben 100 man aan meegedaan. Dit hebben wij vervolgens uitgewerkt in een tekst en in twee persona’s.
  • Het concept is een stuk verfijnder geworden. Dit is vervolgens uitgewerkt in het document.
  • Er zijn wireframes gemaakt die de game overzichtelijker gemaakt hebben.
  • Wij hebben gekeken naar hoe we de technologie willen inzetten en wat de kosten hiervan zijn.
  • Wij hebben de stakeholder Trees for all benaderd en zij hebben aangeven het concept leuk te vinden en er interesse in te hebben.
  • Hier is de presentatie.

 

Auteur: Sem Geuze

Concept vorming 1.2

Na voor de tweede keer gepresenteerd te hebben zijn we voor een laatste maal terug naar de tekentafel gegaan om ons concept nog verder te raffineren. De feedback kwam er op neer dat het nog niet helemaal een goed totaalplaatje vormde en daarom hebben we er een aantal elementen uit gehaald en besloten om maar op één doelgroep te focussen, namelijk jongvolwassenen.

Wat we namelijk gaan doen is een game bouwen waarbij je een echte boom moet aanschaffen en deze vervolgens in de virtuele wereld moet gaan onderhouden. Tijdens het spelen van het spel zullen jouw bomen verschillende natuurdreigingen ondervinden. Door middel van het samenwerken met vrienden kun je de bomen van elkaar redden. De volledige opbrengst van het kopen van bomen en andere uitgaven in het spel gaat naar de organisatie Trees For All. Met dit geld worden er dan bomen geplant in de echte wereld. Het doel van de game is dat je het doelgroep zo ver krijgt dat ze een CO2 neutraal resultaat krijgen.

Auteur: Marvin

Ontbossing

Na het verder onderzoeken van de walvissenjacht kwamen we
er achter dat de walvis jacht niet meer een groot probleem is.

Wij zijn gaan kijken naar andere problemen in de wereld en kwamen op de ontbossing. Na veel research over de ontbossing  zijn wij meer te weten gekomen over de ontbossing. De ontbossing is namelijk nog steeds een erg groot probleem en wij willen hier een oplossing voor vinden.

Wij hebben hebben een onderzoek verricht naar wat nou eigenlijk het probleem is bij ontbossing, wat de gevolgen zijn en wat de gevaren ervan zijn. Deze informatie hebben we op 2 manieren uitgewerkt. We hebben een onderzoeks document gemaakt en we hebben een infographic gemaakt.

Deze infographic hebben we gemaakt op basis van ons onderzoek:

Het onderzoeks document gemaakt door ons team:

auteur: Bas Lokerman & Youri van Leeuwen