Walvisjacht

Walvisjacht  wordt gedaan voor het vlees, olie en wetenschappelijk onderzoek.  De eerste walvisjacht werd voor het eerst gedaan rond 3000 v. Chr.

Er zijn momenteel 1.7 miljoen walvissen in de wereld. Walvissen zijn belangrijk Veel bevolkingsgroepen die aan de kust wonen hebben aan walvissenjacht gedaan.

Vanaf 1904 tot 1987 zijn er jaarlijks 16.000 walvissen vermoord. Om die reden is in 1986 de International Whaling Commission (IWC) commerciele opgericht om walvisjacht te verbieden en dus de walvissen te beschermen. Sinds het invoeren van de wet 25.000 walvissen legaal vermoord voor wetenschappelijk onderzoek. En ondanks dit grote getal, zijn er bijna geen wetenschappelijke bronnen uitgebracht over de wetenschappelijke onderzoeken.

Deze twee vormen van jacht zijn niet verboden met de komst van het moratorium:

  • De jacht op walvissen voor wetenschappelijke doeleinden
  • Aboriginal subsistence whaling: de traditionele jacht door volkeren als de Inuit, waarbij de mensen afhankelijk van de walvisvaart zijn om te overleven

Ondanks dit verbod op walvisjacht en het verkopen van walvisproducten, vermoorden de meeste landen als Japan, Noorwegen en IJsland vermoorden elk jaar gemiddeld 1720 walvissen en blijven doorgaan met het doorverkopen van de walvisproducten.

Dat er 50.000 walvissen vermoord zijn sinds het verbod komt omdat sommige landen op een bepaalde manier weer op walvisjacht mochten. Het IWC heeft Noorwegen toestemming gegeven voor het jagen door een bezwaar op het verbod. IJsland zegt dat zij recht heeft op het verbreken van de wet omdat zij het IWC in 1992 verlaten heeft maar recht heeft om 10 jaar zich opnieuw aan te sluiten. Dit komt omdat het verbod pas geld als de overheid van een land hier akkoord mee is gegaan. IJsland, Noorwegen, Groenland en de Faroer eilanden.
Walvissen leggen niet alleen grote afstanden af, ze voeden zich ook op grote diepte en ontlasten zich aan de oppervlakte. Zo brengen ze belangrijke voedingsstoffen, zoals fosfor, terug aan de oppervlakte. Andere dieren zoals vissen en zeevogels transporteren de nutriënten diep landinwaarts. Fosfor is een sleutelelement in meststoffen.

Dit is de infographic. Gemaakt door Maarten van Asperen.

Auteur: Sem Geuze

Infographic Verzilting

Verzilting

Deze infographic is opgedeeld in 3 verschillende delen.

  • Het probleem & De oorzaken
  • De graphics & statestieken
  • De gevolgen & De oplossingen

Deel 1

Het probleem:

Verzilting kan ontstaan doordat er meer zout word aangeleverd aan grond dan er word weg gespoelt. Hierdoor komt er meer zout in de grond en word het zout gehalte dus een stuk hoger. Door het verzouten van de grond, Wordt deze onbruikbaar voor planten en/of gewassen om op te groeien. Dit kan de groei van natuurlijke flora bedreigen en daarmee kan het ook de fauna in de desbetreffende gebieden bedreigen.

De oorzaken

Voor verzilting zijn 2 hoofdoorzaken te onderscheiden:

  • Chlorideverzouting, Dit word veroorzaakt door menselijk handelen. Waardoor de oppervlakte te veel belast word met chloride zouten.
  • Zoetwaterindustrie, Door vroegere overtromingen van vooral kust gebieden komt er op zeer ondiepe diepte zout grondwater voor. Door het aanleggen van polders, het afgraven van zan/veen/klei en gas winning kan dit zoute grondwater naar de oppervlakte komen en ervoor zorgen dat het zoutgehalde in de grond aan de oppervlakte te hoog word.

Wetenschappelijk:

https://data.overheid.nl/data/dataset/beschikbaarheid-zoet-grondwater-verzilting

Niet-wetenschappelijk:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemverzouting#cite_note-ilri-2

a2

Deel 2

Dit zijn de graphics van de poster. De rechter laat het zout gehalte in de nederlandse bodem zien. Hierop is goed te zien dat vooral in de kustgebieden en gebieden waar overstromingen zijn geweest veel verzilting plaats vind. Zoals al aangegeven bij de oorzaken.

De tweede graphic is een grafiek die laat zien hoe erg de verzilting in de rest van de wereld is. Je ziet vooral dat het erg is in landen die last hebben van water tekort of landen die erg aan de kust liggen door overstromingen. De grote piek in Afrika is te verklaren doordat er wel zout in de grond voorkomt en er wel zout gebruikt word maar er is amper water om het zout af te voeren waardoor er een overmaat aan zout in de grond aanwezig is.

Deel 3

De gevolgen:

  • Verzilting veroorzaakt vele problemen voor de boeren. Deze hebben voor bepaalde gewassen een specifieke ph waarde nodig. Door verzilting veranderd deze ph waarde en kunnen sommige gewassen niet meer goed leven. Het zout wat te veel in het water en de grond terrecht komt kan de wortels aantasten van de gewassen. Hierdoor is de kans op overleven van de gewassen kleiner en zal er oogst verloren gaan
  • Als de afvoer van het zout niet goed verloopt door het te kort aan zoetwater om het af te voeren. Kan dit gevaren opleveren voor het drinkwater en de drinkwater voorzieningen. Het zout is schadelijk voor de voorzieningen en kan het systeem dus aantasten. Hierdoor kan de kwaliteit van het drinkwater weer afnemen.
  • De natuur in het water wordt ook aangetast. Dit komt doordat zout water een hogere dichtheid heeft en dus minder licht kan doorlaten. Dit heeft veel invloed op planten en dieren die veel licht nodig hebben in het water. Deze kunnen een tekort aan licht krijgen en kunnen dus uitsterven. Tevens zijn er planten en dieren die niet kunnnen leven in water met een hoog zout gehalte. Deze planten en dieren zullen ook verdwijnen door dat hun leefgebied onbewoonbaar is geworden.

Wetenschappelijke bronnen:

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/222947

Niet-wetenschappelijke bronnen:

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/waterkwantiteit/verzilting/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/thema’s/watertekort/verzilting-versus/

http://www.utilities.nl/oplossing-voor-verzilting-wint-zeepkist.148043.lynkx

Reflectie

Op deze infographic is de feedback die we gehad hebben niet heel uitgebreid geweest. Dit kwam mede doordat er vaak geen tijd meer was om deze infographic nog te behandelen. Uit de feedback die we wel kregen bleek dat er vooral te veel tekst op de infographic aanwezig was. Deze tekst heb ik wat beknopter gemaakt en wat meer met steekwoorden op de infographic gezet. Hierdoor word de infographic minder rommelig en duidelijker.

Auteur: Youri van Leeuwen