Beoordeling TLE1

Beoordelingspunten

Hoe heeft het gehele team zich gedurende het hele traject op dit punt ontwikkeld en hoe hebben de onderdelen van het eindproduct geprofiteerd van verbeteringen in aanpak en onderzoek? Wat vinden de docenten van deze ontwikkeling waard, terugkijkend naar het proces het en het opgeleverde product tot nu toe.


Betrokken

In het proces heeft het team gekeken naar en rekening gehouden met  actuele technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het team is in staat bewustwording bij een specifieke doelgroep tot stand te brengen.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 

Ons team heeft zich zeker in het begin van het project bezig gehouden met het onderzoeken en lezen van actuele technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van energietransitie.  Het team heeft de volgende documentaires,  documenten en bronnen gelezen om informatie op te doen:

VPRO Tegenlicht:

De Donut Economie: Het succes van onze economie wordt bekeken aan de aan hand van groei, wanneer de lijn stagneert of daalt betekent dat een recessie. We zitten gevangen in onze economie en moeten daarom af van die alsmaar stijgende lijn. Volgens economist Kate Raworth is een donut economie het antwoord hierop. We vervangen onze groeiende economie met een circulaire economie, hierbij is het de bedoeling om producten en grondstoffen maximaal te hergebruiken en waardevernietiging te minimaliseren.

Op Energiemissie:

 

 

 

 

Voorbij de groene horizon:

 

 

 

Diverse artikelen
1. Provincie Zuid-Holland koopt ‘bushalte’ van de toekomst met zonnepanelen
2. WaterWall
3. IKEA gaat elektrisch thuisbezorgen in Amsterdam
4. Spijkenisse bouwt busbaan om tot zonnewegdek
5.
Gemeente Rotterdam over energie
6.
Waarom de elektrische auto het gaat winnen van de waterstof auto
7.
Is Nederland klaar voor smart grids?

Blue City

Naast het doen van deskresearch zijn we o.a. ook nog op bezoek geweest bij Blue City om meer ideeën en informatie te kunnen opdoen. Over ons bezoek aan Blue City kun je, hieronder, meer lezen in de blog post.

Blue City: http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/09/30/week-4-tle/

Interview(s) Energietransitie

Ook zijn we er op uitgegaan om te zien wat er onder de mensen speelt. Weten zijn wat energietransitie is? Doen zij aan energietransitie? Wat denken zij dat er verbetert kan worden? etc.

Voordat we de straat zijn opgegaan hebben we ons voorbereid en onderzoek gedaan naar wat we wilde weten van de mensen. Hieronder kun je de vragenlijst terugvinden die we vooraf hebben gemaakt voor het afnemen van de interviews.

Vragenlijst: interviewvragen

Na het afnemen van verschillende hebben we ons onderzoek samengevoegd in 1 document,  met deze kennis verder gegaan naar het ontwerp/concepten proces. Het document met het samengevoegde onderzoek en interviews is hieronder terug te vinden.

Research document: Onderzoek_energietransitie_final

Het team is in staat bewustwording bij een specifieke doelgroep tot stand te brengen.

We proberen met ons product bewustwording te creëren bij onze doelgroep. Dit gaan we doen door middel van een simulatie spel waarbij de acties die de speler onderneemt invloed heeft op de uitkomst (bv. de speler verspilt onnodig veel water fastforward naar een toekomst zonder schoon drinkwater).  We proberen op deze manier de doelgroep wakker te schudden/ bewust te maken door ze een mogelijk, realistische, dystopische toekomst te laten zien.

Of ons product daadwerkelijk in staat is om deze bewustwording bij de doelgroep te crëeen moet nog ondervonden worden d.m.v. van testen.

Betrokken technoloog

Hieronder kun je teruglezen wat we hebben geleerd en meegenomen uit de specialize me: betrokken technoloog lessen.

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/16/specialize-me-betrokken-technoloog-les-1/


Ondernemen

In het proces hebben teamleden elkaar (individueel en in teamverband)  van feedback voorzien zodat er persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het team is in staat stakeholders te overtuigen

Feedback

In de weken dat we bezig zijn geweest met ons project  zijn er verschillende punten geweest waarop we feedback hebben ontvangen, zowel persoonlijk als in teamverband. De momenten waarop we o.a. feedback hebben ontvangen in teamverband is tijdens de retrospective momenten.

Hieronder kan je meer lezen over alle feedback die we hebben ontvangen in zowel team verband als individueel.

Teamverband

Tijdens het gehele proces hebben we op verschillende punten ons project en proces gepresenteerd tijdens de retrospective. Tijdens deze toetsingsmomenten hebben we feedback ontvangen op wat goed ging en wat zeker nog beter kan.

Hieronder kun je meer lezen over de feedback die we hebben ontvangen en hoe we deze hebben verwerkt.

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/11/tle1-les-10-week-1-6/

Je kan meer lezen over de feedback die we hebben ontvangen tijdens onze concept pitch hieronder:

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/11/07/week-8/

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/05/retrospective-2-notulen/

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/09/21/week-3-donderdag/

Individueel

Tijdens de daily standups hebben bespreken we altijd wat we gaan doen die dag en hoe de taken verdeeld worden. Ook is dit altijd het moment waarop we bespreken hoe dingen gaan en wat we beter kunnen/ moeten doen. We hebben niet 1 centraal punt gehad waarop we elkaar individueel feedback hebben gegeven.

Het geven van feedback gebeurt eigenlijk tussen taken door, wanneer iemand zijn/haar taak afrond word dit meestal door 1 of meer mensen bekeken. Op dit soort momenten ontvangen we meestal feedback van elkaar.

Het team is in staat stakeholders te overtuigen

We zijn nog niet op dit punt aangekomen in ons proces waarbij we in contact zijn gekomen met onze stakeholders. We hebben al wel ons stakeholder kort gedefinieerd tijdens het invullen van het business model.

Je kunt hier meer lezen over dit proces:

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/16/week-7/


Ontwerpen

1.In het proces heeft het team eerdere ideeën herzien (kill your darlings) en nieuwe ideeën ontwikkeld.

We begonnen de periode met 9 totaal verschillende concepten. Het concept van de waterval dynamo viel na de feedback van Jan tijdens de eerste sprintreview vrijwel meteen af. Vorig jaar hebben mede studenten namelijk een soortgelijk idee ontwikkeld. Dit project was echter geen succes, aangezien water tegenwoordig heel goedkoop is. Ook viel het idee van de stroomschakelaar meteen af, aangezien wij niet zeker wisten of we dit, met de kennis die we nu hebben, kunnen ontwikkelen.

Nu hadden we nog 7 concepten over. Het heeft ons enige tijd geduurd voordat we echt een knoop door hebben kunnen hakken, wat betreft het definitieve concept. Geen enkel concept vonden wij er echt uit springen.

Totdat Nienke plotseling met een geniaal idee kwam tijdens de 10de TLE les, die op 11 oktober plaats vond. “Waarom maken we niet gewoon een spel waarbij iets positiefs veranderd in iets negatiefs? Wat eigenlijk gewoon de harde realiteit is. Mensen die dit spel spelen, zullen bewuster worden van de gevolgen die ontstaan als mensen hun gedrag niet veranderen. Een voorbeeld hiervan is het overmatige verbruik van fossiele brandstoffen dat het milieu op negatieve wijze aantast.”

Uiteindelijk bleek dat meerdere teamleden al aan een soortgelijk idee hadden gedacht, waardoor elk teamlid eigenlijk al automatisch enthousiast instemde met het concept. Een andere reden wat de doorbraak hierin bepaalde is dat het concept van de game, in vergelijking met de andere concepten die we hadden bedacht, volgens ons veel compacter en ook realistischer is om binnen de afgesproken tijd te ontwikkelen. Elk teamlid heeft al enige kennis over het ontwikkelen van een game, aangezien in leerjaar 1 elk teamlid zelf meerdere games heeft moeten ontwikkelen.

Daarnaast is het doel van ons project ook niet zo zeer het bedenken van een nieuw idee dat geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Er zijn al genoeg ideeën bedacht. Kijk maar naar het boek “De blauwe economie”, dat is opgebouwd uit 200 bestaande ideeën. Het is volgens ons interessanter en belangrijker om na te denken over hoe we de mensen kunnen overhalen/aansporen om deel te nemen aan de energietransitie. En wat is nou een betere manier, dan dit te doen met behulp van een spel?

Vervolgens hebben we het concept verder uitgewerkt en dit gepresenteerd aan onze teambegeleider Jurgen. Jurgen bevestigde toen dat het game concept een haalbaarder concept is dan de vorige concepten en dat we dit concept ook echt zelf kunnen uitzoeken. Dit zorgde ervoor dat het concept definitief werd en hebben we besloten om de rest van de door ons bedachte concepten te laten vallen en ons nu volledig te focussen op het game concept.

https://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/11/tle1-les-10-week-1-6/

2. Het team is in staat stakeholders bij iteraties te betrekken.
Helaas hebben wij nog niet onze stakeholders bij iteraties kunnen betrekken. Dit simpelweg omdat we nog niet zo ver zijn. We zijn echt nog in de beginfase van ons concept. We willen eerst voor ons zelf duidelijk hebben wat we precies willen ontwikkelen, voordat we onze stakeholders erbij gaan betrekken. Wel hebben we al nagedacht over wie onze stakeholders zijn:
1. Overheid
2. Reclamebureau
3. Hostingbureau
4. Investeerders/sponsoren

http://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/10/16/week-7/


Onderzoeken

1. In het proces heeft het team interviews, observaties, experimenten of andere studies uitgevoerd om de oplossing te verbeteren. Het team is in staat conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Interview
Op donderdag 20 september zijn we met het hele team de stad in gegaan om mensen te ondervragen. Met behulp van de interviews hoopten we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: klik hier voor de vragenlijst. In totaal hebben we 6 interviews afgenomen en hebben antwoord gekregen op een hoop van onze vragen.

https://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/09/21/week-3-donderdag/

Deskresearch
Naast het interview heeft elk teamlid zelfstandig deskresearch gedaan naar energietransitie. Zo zijn er diverse actuele documentaires bekeken en artikelen gelezen (Zie onderdeel betrokken, bovenaan de pagina). Door de deskresearch zijn we het volgende te weten gekomen: de betekenis van de term energietransitie, verschillende vormen van duurzame energie, verschillende actuele energietransitie projecten. Aangezien we nu een beter beeld hebben bij energietransitie, zijn we ook in staat om een betere oplossing te bedenken.

https://project.hosted.hr.nl/2018_2019/tle_t10/2018/09/18/tle1-les-3/

Het deskresearch en de verschillende interviews hebben we samengevat in één document: klik hier om het document te bekijken.


Feedback Groepjes

Na de presentatie die gegeven is door Alara; hebben we andere groepjes ondervraagd voor Feedback over ons concept.

Joey’s Groep (TLE11)

Hij vind onze Pitch heel mooi gedaan maar vind wel dat er veel gaten zitten in ons concept. Ook vind hij dat het beter is als we het concept wat duidelijker weer geven aangezien hij het nog niet helemaal snapte.

Ook vind Joey  dat  “het Butterfly Effect” niet te maken heeft met het spel.

Joey vind dat een oudere doelgroep beter is aangezien je dan de schok-reactie groter kan maken waardoor de “Butterfly-effect” meer in het concept terug komt.   Als je je spel goed promoot doodmiddel van Social Media kan het goed worden.

Hij vind dat we ons doelgroep beter kunnen veranderen naar 18-29 jarigen.  Omdat hij niet geloofd dat die kinderen hun ouders iets kan aanleren.  Ook vind hij het zorgwekkend voor kinderen. So Kill ur Darlings.

Irene’s Groep(TLE7)

In tegenstelling tot Joey vind Irene het juist beter dat onze doelgroep bestaat uit kinderen in plaats van jong-volwassenen. Dit vind zij een goed idee omdat jong-volwassenen (volgens haar) minder gamen en meer bezig zijn met hun leven op orde te krijgen in tegen stelling tot kinderen.

Ook vind ze de pitch erg mooi omdat we de “Butterfly-Effect” erin verwerkt hebben,wat mooi samen komt met de stof die de andere 2de jaars studenten geleerd hebben in hun eerste jaar.

Tim’s Groep(TLE9)

Momenteel vind het groepje van Tim het concept nogal vaag. Ze hebben wat het concept precies inhoud niet kunnen afleiden van de pitch & kunnen daarom het spel nog niet goed inbeelden.

Nadat we het spel beter uitlegden kwamen ze gezamenlijk op de conclusie dat we een soort “Life is Strange”-achtige game in elkaar wilden zetten. De tip die ze aan ons gegeven hebben hierbij is dat een verhalen game niet goed zal werken voor 12 tot 18-jarigen als leerstof.

Wel vonden ze het idee om een versneld leven’s spel met versnelde keuzes, waarbij je aan het einde ziet waar je keuzes voor gezorgd hebben, erg leuk.

Home Switch(TLE5)

Hun vinden het concept idee om mensen op psychologische wijze te laten schikken om ze zodoende in actie te laten komen een goed idee.

Wel vinden ze dat als we zo’n spel maken het schok effect niet te groot moet zijn aangezien het doelgroep bestaat uit kleine kinderen.

De meeste pitches die gegeven werden waren erg zakelijk in tegenstelling tot onze eigen pitch. Dit verschil maakte onze pitch erg opvallend.  Aan het begin van onze pitch dachten ze “waar wilt deze groep heen gaan met het Butterfly Effect” maar naarmate de pitch doorging konden connecties neergelegd worden & werd de pitch heel interessant en meeslepend.

Wel vroeg team 5 zich af waarom we het concept technisch op de computer willen aanpakken en het niet doen in de vorm van  bijvoorbeeld een kaart spel.

Jurgen Pitch Tip

Voor de volgende keer -wanneer er een pitch of presentatie gegeven word- mogen we geen A4’tje in de hand houden aangezien dat afleidend kan zijn. Een ipad of een Que-card is beter geschikt als je perse wat in je handen wilt houden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *